Uppsägning av lägenhet. Hur gör man?

2023-02-27

Fyll i uppgifterna på sid 2 av ditt lägenhetskontrakt eller skriv på ett vanligt papper som du kan lämna in till oss eller skicka till oss. Skriv att du vill säga upp lägenheten och ange lägenhetsnummer, telefonnr, datum med underskrift.

Observera att brevet skall vara oss tillhanda före sista i månaden för att nästa månad skall räknas in i uppsägningstiden som normalt är 3 hela kalendermånader.

Adress: Matarengihem, Tingshusvägen 2, 957 85 Övertorneå.

Sidan publicerades första gången: 2023-02-27 16:37

Sidan uppdaterades senast: 2023-12-07 10:36

Senaste nyhetsinlägg