Om Matarengihem

Stiftelsen Matarengihem är ett allmännyttigt bostadsföretag med verksamhet i Övertorneå kommun.

Huvudman är Övertorneå Kommun och själva förvaltningen, administration och fastighetsskötsel, sköts från Kommunhuset på Tingshusvägen 2 i Övertorneå.

Stiftelsen Matarengihems styrelse består av 5 ledamöter som utses av kommunfullmäktige för hela valperioden. Styrelseordförande är Tomas Mörtberg.

Stiftelsen Matarengihem äger 474 lägenheter belägna i Övertorneå, Pello och Hedenäset. I Övertorneå och Turovaara finns dom flesta lägenheterna, runt 380 stycken. Dessutom finns det ett antal lokaler i Övertorneå och Pello.