Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close
studenter går

Barn i behov av särskilt stöd

Alla har rätt att utvecklas efter sina egna förutsättningar

Alla har rätt att utvecklas efter sina egna förutsättningar När personal inom förskola eller barnets föräldrar ser att särskild uppmärksamhet behöver riktas mot barnet för att stödja det i utvecklingen, ska en handlingsplan upprättas för detta. I denna plan framgår barnets styrkor som en grund att bygga på för det stöd barnet behöver för sin utveckling. Planen följs upp kontinuerligt och revideras efter behov. Inför placering i barnomsorgen finns det möjlighet för föräldrar att rådgöra med förskolans rektor på Barn- och utbildningskontoret. Om det i grundskola eller gymnasium framkommer att en elev inte kommer att nå målen ska detta anmälas till rektorn som ser till att behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Vid omfattande behov av särskilt stöd kan ansökan göras om tilläggsbelopp. Se ansökningsformulär.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.