Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Marklov

Inom detaljplanerat område måste du söka marklov om du vill fylla ut (eller schakta ur) delar av en tomt så att marknivån ändras mer än 50 centimeter. Motsvarande krav kan gälla inom områden med områdesbestämmelser.

Utanför detaljplanerat område kan åtgärder på marken som "väsentligt ändrar naturmiljön" kräva att du anmäler åtgärden för så kallat samråd till länsstyrelsen enligt Miljöbalkens 12 kap 6 §.

Schaktning och fyllning som är förberedelser för byggnadsarbeten kräver inte marklov när dessa markarbeten har redovisats och prövats i bygglovet. Om du inte har redovisat hur den färdiga marken ska se ut i bygglovet, kan det behövas ett separat marklov för till exempel grävning och utfyllnad innan byggnadsarbeten får påbörjas.

På vissa ställen krävs marklov för trädfällning och skogsplantering. Om du är osäker på vad som gäller, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Viktigt att veta:

  • Utfyllnader eller stödmurar får inte orsaka skymd sikt vid utfarter eller gathörn.
  • Urschaktningar eller utfyllnader får aldrig innebära risk för ras eller sättningar.
  • Eventuell påverkan på grannens fastighet ska alltid undvikas.
  • Schaktningar för anläggande av nya "skaftvägar" (i samband med tomtdelning) kräver också marklov.
  • Regn- eller ytvattenavrinning ska alltid tas om hand på din egen fastighet, det vill säga innanför de egna tomtgränserna. Detta ska göras på ett väl fungerande sätt. Utfyllnader bör alltså helst inte göras ända fram till tomtgränsen. Om du vill fylla ut ända fram till gräns eller bygga en stödmur mindre än 50 centimeter hög, måste du komma överens med den berörda grannen. Det gäller både en egen utfyllnad/mur och gemensam utfyllnad/mur.

Tänk på att det alltid medför en byggsanktionsavgift att utföra markåtgärder utan att ha nödvändigt tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.