Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Radon

Radon i din bostad innebär inte någon akut fara. På lång sikt är det en hälsorisk som du kan förebygga genom att se till att radonhalten är så låg som möjligt. Här får du reda på var radonet kommer ifrån och hur du beställer radonmätning.

Radon i bostäder kan komma från tre olika källor: mark, byggnadsmaterial, och dricksvatten. För att veta vilka radonhalter som finns i en bostad eller lokal behöver du göra en mätning.

Riktvärden för radon – max 200 becquerel

Socialstyrelsen har satt upp ett riktvärde som säger att halterna radongas inte ska vara högre än 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter luft) i bostäder, skolor och förskolor. Radon kan på lång sikt orsaka lungcancer och det är viktigt att fastigheter med höga radonhalter åtgärdas för att minska riskerna. Bidrag till åtgärder som behöver göras för att minska radonhalten inomhus söks hos Länsstyrelsen. Bor du i en bostadsrätt eller hyresrätt kan du kolla med din förening om det har mätts radon i ditt hus. Fastighetsägaren har skyldighet att att utföra mätning av radon om det inte har gjorts någon.

Radon i marken

Radon från marken är den vanligaste orsaken till radon i byggnader. Det beror på att radium, som radon bildas av, finns i alla bergarter och därmed också i alla jordarter. Vilken typ av mark din fastighet är byggd på har stor betydelse för hur stor risken är för radon i inomhusluften.

Radon i byggnadsmaterial - blåbetong

I många hus som är byggda mellan 1929 till 1975 finns blåbetong. Har ditt hus byggts under den här tiden och dessutom har källare eller suterrängvåning? Då kan det vara hög tid att undersöka om huset har för höga halter av radon. Det enklaste sättet att mäta om det finns blåbetong är att mäta gammastrålning från väggar och bjälklag. Blåbetong heter egentligen alunskifferbaserad lättbetong och är den största källan till radon i byggnadsmaterial.

Radon i hushållsvatten

Radon kan även finnas i ditt dricksvatten om du har en egen brunn. Störst risk finns i bergborrade brunnar. Radon i ditt brunnsvatten ökar mängden radon i inomhusluften i din fastighet. Generellt säger man att 10 % av den radon som finns i vattnet övergår till luften. Har du exempelvis 100 bq/liter radon i ditt vatten så ökar det mängden radon i luften med 10bq/m3. Att dricka radonhaltigt vatten bedöms inte vara en hälsofara.

Mer information om radon finns på radonguidens hemsida. Där hittar du bra information om radon, bidragsmöjligheter, information om lämpliga åtgärder samt anvisningar om hur man ska bygga för att undvika radon inomhus. Strålsäkerhetsmyndigheten har också bra information om radon på sin hemsida.

Vill du göra en radonmätning?

Du som äger en fastighet eller driver en verksamhet ansvarar för att mäta radon och göra åtgärder vid behov.

Det enklaste sättet att beställa en mätning av radon är att kontakta ett ackrediterat mätföretag. En långtidsmätning ska göras under minst två månader under tiden 1 oktober till 30 april. En långtidsmätning  krävs för att kunna söka bidrag för åtgärder. Bidrag ges om radonhalten överstiger 200 Bq/m3. 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.