Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Uppvärmning av hus

Sommartid är spartid...

Ett hus kan värmas på många olika sätt. Den solinstrålning som kommer genom fönstren värmer upp huset. De personer som vitsas i huset och hushållsapparaterna avger också lite värme. Sommartid räcker ofta den värmen för att värma huset. Övriga tider på året behöver en värmekälla användas.

De vanligaste värmekällorna är:

• Elvärme
• Fjärrvärme/närvärme
• Ved
• Pellets
• Värmepump
• Olja
• Solvärme

Elvärme

Elvärme kan användas både med direktverkande el (el-element) eller i ett vattenburet system (vattenfyllda element), där vattnet värms av en elpatron.
I många hus där direktverkande el används, är elementen gamla och har svårt att hålla rätt temperatur. Det blir lätt för värmt i rummet, värme som måste vädras ut för att få en behaglig temperatur. Det kan då vara klokt att byta ut elementen mot nya som håller temperaturen bättre eller installera ett vattenburet system.
Ett vattenburet system ger ofta jämnare värme än direktverkande el eftersom vattnet håller jämn temperatur. Dessutom är det enklare att senare byta till en annan värmekälla.

Eftersom elpriserna har stigit mycket de senaste åren är elvärme idag dyrt och det är oftast lönsamt att byta till en annan uppvärmningskälla.

Fjärrvärme/närvärme

Fjärrvärme produceras i en stor panna som kan eldas, med till exempel biobränsle eller sopor, värmen levereras sedan ut till kunderna via ett distributionsnät. Anläggningskostnaderna är höga vilket gör att fjärrvärme främst används i tätorter. Eftersom värmeproduktionen är storskalig kan avancerad teknik användas som gör att miljöföroreningarna minimeras.
Hos kunden levereras värmen till en värmeväxlare . Huset som ansluts till fjärrvärmenätet måste ha ett vattenburet värmesystem för att kunna sprida värmen från värmeväxlaren ut i huset.

Där det inte finns fjärrvärme kan ett alternativ vara att bygga ett litet närvärmenät där en medelstor panna försörjer de intilliggande husen med värme.

Fördelen med fjärrvärme/närvärme är att det för kunden är ett underhållsfritt värmesystem. Det kan jämföras med elvärme där kunden bara behöver ställa in termostaten på elementen.

Ved

Ved är ett billigt bränsle men det krävs arbetsinsatser för att det ska fungera. För att pannan ska producera värme krävs det att den kontinuerligt fylls på med ved.
Förbränningen i en vedpanna är sällan optimal vilket orsakar utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen som kväveoxider.
I ett tättbebyggt område där många eldar med ved kan röken från vedeldningen utgöra en hälsofara.

Pellets

Pellets som oftast tillverkas av restprodukter från skogsbruk och sågverk brinner bättre än ved. Det beror på att pellets är mindre än vedträna. Pellets kan användas på två sätt, i en pelletskamin eller i en pelletsbrännare ansluten till en panna.
En pelletskamin är som en vedkamin fast anpassad för pellets. En pelletsbrännare används i en panna, en modern pelletspanna eller den gamla ved/oljepannan. I pelletsbrännaren finns en fläkt som optimerar lufttillförseln och skapar en renare förbränning.
Pelletsen lagras i ett förråd bredvid pannan och matas automatisk fram till brännaren. Det ger en automatiserad anläggning som inte kräver mycket underhåll.

Här är några tips om hur du kan gå till väga om du vill byta från elvärme till annan uppvärmning:

1. Om du har elvärme. Kontrollera din elanvändning och ta reda på hur mycket el du använder varje månad. Gör en energikartläggning av var och hur elen används.

2. Planera åtgärder så att husets värmeanvändning minskar. Om du har otillräcklig isolering, överväg tilläggsisolering på vinden, fasaden eller byte av fönster.

3. Diskutera med din kommunala energirådgivare. Vilket uppvärmningssystem passar dina förutsättningar? Välj det bästa uppvärmningssystemet för ditt hus.

4. Budgetera. Ta in anbud från olika leverantörer.

5. Sätt igång!


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.