Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close
jämnställhet

Jämställdhet i Övertorneå kommun

Övertorneå kommun har undertecknat CEMR-deklarationen som handlar om jämställdhet mellan kvinnor och män, bland annat på våra arbetsplatser inom kommunens verksamheter.

Övertorneå kommun undertecknande 2009-09-21 (Kf § 79) CEMR deklarationen (Council of European Municipalities and Regions). Svensk översättning: "Den Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå". Undertecknandet av deklarationen innebär ett offentligt ställningstagande för:

  • Principen att jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män.
  • Övertorneå kommun ska inom sina verksamhetsområden genomföra åtaganden för att uppfylla de grundprinciper som anges i deklarationen.

 

Strategisk handlingsplan

En första strategisk handlingsplan för jämställdhetsintegrering för Övertorneå kommun utarbetades och antogs av kommunfullmäktige 140224 (Kf § 7). Planen innebar ett beslut om att tydliggöra kommunens viljeinriktning avseende jämställdhetsintegrering genom antagandet av ett kommunövergripande jämställdhetsmål; "Övertorneå kommun ska ha en rättvis fördelning av resurser till kvinnor och män, flickor och pojkar inom samtliga kommunala verksamheter. Vid beslut om förändringar ska en jämställdhetsanalys vara genomförd".

I den strategiska planen uppdrogs varje nämnd, att utifrån det kommunövergripande målet utarbeta minst ett mätbart jämställdhetsmål. Utifrån vilken varje förvaltning och tillhörande enheter/avdelningar i sin tur skulle utarbeta minst ett mätbart mål. Redogörelse av måluppfyllelse skulle genomföras i årsredovisningen och nämnd som ej uppnått antaget/antagna mål, hade till ansvar att till kommunfullmäktige redovisa en åtgärdsplan. Kommunfullmäktige får varje år en rapport med en redogörelse för hur arbetet med jämställdhetsintegrering fortskridit samt förslag till en ny handlingsplan.

Övertorneå kommuns arbete med jämställdhetsintegrering 2015.

Handlingsplanen 2016

Vid Övertorneå kommun finns två processledare som har i uppdrag att stödja jämställdhetsarbetet vid de kommunala förvaltningarna: processledarna arbetar även med information och utbildning till tjänstemän och politik.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.