Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Bisyssla

Vår grundsyn är att en bisyssla generellt sett inte behöver innebära någon nackdel, utan tvärtemot kan bidra till att ny kunskap och nya erfarenheter tillförs organisationen. Men i vissa fall kan en bisyssla vara otillåten.

En bisyssla är i princip varje syssla, tillfällig eller permanent och oavsett omfattning, som utförs vid sidan av huvudanställningen och som inte hör till privatlivet. Till privatlivet räknas sådant som att utöva en hobby, eller att sköta sin och familjens egendom och privata angelägenheter. Det gör detsamma om bisysslan civilrättsligt är att betrakta som uppdrag, anställning eller egen verksamhet.

Chefer inom Övertorneå kommun har ett särskilt ansvar att informera sina anställda om bisysslor och vad som kan göra en bisyssla otillåten. Lämpliga tillfällen för information är i samband med rekrytering, introduktion och vid medarbetarsamtal.

Anställda har även ett eget ansvar att ta till sig samt söka information som är av vikt vid och under anställningen.

I vissa fall är anställd också skyldig att på eget initiativ anmäla bisyssla till arbetsgivaren.

För mer information se våra Riktlinjer för prövning av bisyssla

Om ni behöver få en bisyssla prövad använd blanketten Anmälan och beslut bisyssla


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.