Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Gåvor och uppvaktning

Gåvor och uppvaktning till personal

Uppvaktning och avtackning av våra medarbetare sker vid vissa, på förhand, bestämda tillfällen. Med detta säkerställer vi att alla medarbetare i Övertorneå kommun behandlas lika samt att samtliga gåvor och uppvaktningar begränsas till de värde som medger att det blir skattefritt för medarbetaren.

 

Uppvaktning av medarbetare

Medarbetare som är tillsvidareanställd, eller visstidsanställd med en anställning som varar i minst sex månader, får ta ut en extra dag betald ledighet under året de fyller 50. Närmsta chef ansvarar för att medarbetaren också uppvaktas med blommor och ett presentkort till ett värde av 2% av ett prisbasbelopp.

Uppvaktning

Medarbetare som varit anställda i Övertorneå kommun i 25 år belönas med en gåva som ett tack för sin tid hos oss.

Medarbetare får välja mellan följande alternativ:

  • Dam-/herrur i 18 karats guld.
  • Presentkort till företagarna i Övertorneå till ett värde av 6.000 kr.

 

Som anställningstid ska all anställningstid räknas, såväl tim- som månadsanställning.

 

Avslut av tjänst                     

När en medarbetare slutar sin tjänstgöring ska förvaltningen uppvakta enligt följande:

Vi sammanhängande anställningstid om

  • 1-5 år uppvaktas med presentkort till företagarna i Övertorneå kommun till värde av 500 kr
  • 6 år och längre uppvaktas med presentkort till företagarna i Övertorneå kommun till ett värde av 1.000 kr

 

Avtackning/uppvaktning

Pensionsavgång

Medarbetare som varit varaktigt anställd hos oss med en sammanlagd anställningstid om minst sex år och som går i pension, får som gåva ett presentkort till företagarna i Övertorneå kommun till ett värde av 2.000 kr.

Avtackning/uppvaktning

I samband med att medarbetare uppnår 25 års anställningstid eller avgår med pension ska uppvaktning/avtackning ske vid ordinarie arbetsplats. I samband med uppvaktning/avtackning ansvarar chefen för inköp av blommor, till ett värde av ca 1% av prisbasbeloppet (483 kr 2022).

Ansvar

Det är chefen som ansvarar för att uppvaktning och avtackning av medarbetare sker. Respektive förvaltning står för kostnaderna för gåvor, avtackning och uppvaktning.

 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.