Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Kompetensutveckling

Din kompetens och din förmåga att använda den är av största vikt. Dels för att kommunen ska kunna bedriva en effektiv och tillfredsställande service och verksamhet för våra medborgare, men inte minst för att du som medarbetare också ska känna att det är utvecklande och tillfredsställande att arbeta hos oss. Därutöver har du som medarbetare också ett ansvar att ta del av den kompetensutveckling som erbjuds och själv vara aktiv i denna fråga för att fortsatt bibehålla, utveckla eller erhålla den kompetens som krävs för din anställning.

Vårt förhållningssätt är att du skall känna dig trygg och säker i din kompetens för de arbetsuppgifter som är ditt ansvar, både i dag och på lite längre sikt.

Grunden för den kompetens som vi som kommun behöver ligger i vår verksamhet. Du som medarbetare kommer årligen att omfattas av medarbetarsamtal. Detta samtal syftar delvis till att undersöka hur du ser på din nuvarande situation utifrån din kompetens men också vilka utvecklingsönskemål som du gärna ser för egen del. När kommunens behov matchar dina egna utvecklingsönskemål kommer dessa insatser att tas upp i din utvecklingsplan. Ibland kan det vara så att arbetsgivaren behöver utveckla din kompetens även om det inte ligger som ett prioriterat önskemål från dig som medarbetare. Vi är dock gemensamt ansvariga för kommunens utveckling och resultat och i sådana situationer kan kompetensutveckling bli aktuellt även om du inte efterfrågat densamma. På motsvarande sätt kan det också vara så att du inte kan få genomföra alla de önskemål som du har lämnat.

Vad är kompetens?

Kompetens är ett begrepp som vi definierar som mer än att inhämta ren kunskap. Att du får vara frisk, att du får verka i en för dig lämplig roll, att din arbetsmiljö är trygg och att du tycker att ditt arbete ger dig glädje är andra kriterier som definierar kompetens. Kort sagt alla samverkande kriterier som ger dig möjlighet att nyttja din kompetens på bästa sätt. Att situationen i ditt arbetsliv faktiskt når upp till detta är ett gemensamt ansvar för arbetsgivaren, dina kollegor och för dig som enskild medarbetare.

Hur kan kompetensutveckling ske?

Kompetensutveckling förutsätter att du har viljan att lära och att det sker i en form som är lämplig för både dig och arbetsgivaren. Beroende av vem du är som person och vilken inlärningsstil du har finns det flera alternativ till kunskapsinhämtning. Vår ambition är att du skall kunna använda dig av den kompetensutveckling som är bäst lämpad för dig, i den mån det är praktiskt möjligt.

Kompetensutveckling kan ske både på och utanför arbetstid.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.