Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Valnämnden

Enligt vallagen (SFS 2005:837) ska det i varje kommun finnas en valnämnd som är lokal valmyndighet.

Den lokala valmyndigheten ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige, val till europarlamentet, samt folkomröstningar som riksdagen beslutar ska genomföras.

Till uppgifterna hör också att ordna vallokaler samt utse och utbilda valförättare.

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Länsstyrelsen beslutar om valdistrikt, svarar för den slutliga sammanräkningen i alla val och fördelar mandaten i landstings- och kommunfullmäktigevalen.

Svenska kyrkan ansvarar för kyrkovalet.

Kommunens politiker har e-postadress förnamn.efternamn@overtornea.se (ä/å = a ö=o)

Valnämnden 2019-2022

Ordinarie ledamöter

Artur Andersson, ordförande (C)
Bror Noppa (C)
Ole Lampinen (SJVP)
Anne Rousu, vice ordförande (ÖFA) 
Henry Barsk  (S)
Tage Töyrä (S)
Mikael Kerttu (S)


Ersättare

Muhammad Issa (C)
Christina Radkvist (C)
Eva Turdell Wikström (KD)
Rolf Mäkitalo (V)
Sture Larsson (S)
Peter Åkerholm (S)
Karl-Erik Harnesk (S)

Ordförande Artur Andersson (C)
Vice ordförande Anna Rousu (ÖFA)


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.