Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Lämna medborgarförslag

Ett sätt att påverka kommunpolitiken är att lämna ett medborgarförslag. Alla som är folkbokförda i Övertorneå kommun har denna möjlighet, också barn och ungdomar samt utländska medborgare som inte har kommunal rösträtt.

Medborgarförslag kan inte lämnas av föreningar och organisationer och kan endast behandlas om det gäller en angelägenhet för Övertorneå kommun. Ämnen av olika slag tas upp i separata medborgarförslag. Det går bra att lämna in flera förslag.

Förslag som har att göra med myndighetsutövning mot enskild, exempelvis socialt bistånd och bygglov, eller förslag som berör enskilda personer kommer inte att behandlas.

Förslaget får inte ha odemokratiskt eller rasistisk innebörd, eller strida mot lag eller annan författning.

Medborgarförslag ska vara skriftliga och undertecknas av en eller flera personer. Namn, personnummer, adress och telefonnummer anges.

Gör så här: Skriv ut blanketten för medborgarförslag, fyll i blanketten och lämna eller skicka in förslaget till

Övertorneå kommun
Kanslienheten
Tingshusvägen 2
957 85 Övertorneå

Förslaget ska lämnas till Övertorneå kommun senast 14 dagar före ett kommunfullmäktigesammanträde för att hinna anmälas vid det aktuella sammanträdet. Förslag kan även lämnas in vid ett fullmäktigesammanträde, för att anmälas vid nästkommande sammanträde.

Under förutsättning att ovannämnda krav är uppfyllda, tar fullmäktiges presidium beslut om att medborgarförslaget får ställas.

När medborgarförslaget anmäls till kommunfullmäktige har förslagsställaren möjlighet att lämna en kortare (max 5 min) presentation av förslaget.

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till ansvarig nämnd eller kommunstyrelsen för handläggning.

När beredningen av medborgarförslaget är klar går förslaget tillbaka till kommunfullmäktige för beslut. Den som har lämnat förslaget underrättas om detta.

Kommunfullmäktige ska fatta beslut om medborgarförslaget inom ett år från det att det anmälts till fullmäktige. Förslagsställaren får en kopia av kommunfullmäktiges beslut hemskickat till sig. 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.