Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close
Hela världens kör

Kultur

Ett rikt kulturutbud är en viktig grund för människans trivsel och hälsa. Att ha en bra fritid är viktigt för en god livskvalitet.

Ett levande lokalt kultur- och föreningsliv är en förutsättning för att gott och hållbart samhälle. Det skapar sammanhållning, förtroende och tillit mellan människor och stimulerar till en vital samhällsdebatt. Kulturen ansluter det förflutna med nuet, och nuet med framtiden. Aktörer inom den ideella sektorn har stor betydelse - som kulturskapare, folkbildare, opinionsbildare och bärare av demokratiutveckling. Det offentliga har en viktig uppgift i att främja och synliggöra det lokala kulturlivet genom att tillhandahålla en kulturell infrastruktur med platser och arenor där olika aktörer kan mötas.

Kultur i dess vidaste mening handlar om vad som är viktigt för människor och samhällen. Det handlar om relationer, gemensamma minnen och upplevelser. Det handlar om identitet, historia och en känsla av platsens betydelse. Det handlar om olika kulturella och religiösa bakgrunder. Tornedalen har alltid varit en mångkulturell mötesplats. Övertorneå präglas av sin närhet till Finland och detta blir särskilt tydligt inom kulturområdet. I kommunen finns ett välbevarat kulturarv och rikt kulturliv.  Vi har till och med ett eget språk – meänkieli – som är ett av Sveriges fem erkända minoritetsspråk. Övertorneå kommun är ett förvaltningsområde för både finska och meänkieli.

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott är kommunens ansvariga politiska instans för övergripande kultur- och fritidsfrågor. Kommunledningsförvaltningen handlägger kultur- och fritidsfrågor, samt bereder och verkställer utskottets beslut.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.