Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Tillstånd och ansökan

Företag vars verksamhet regleras i lag måste söka tillstånd för eller anmäla verksamheten till kommunen och/eller andra myndigheter.

Här hittar du information och blanketter om kommunala tillstånd som du som företagare kan behöva för din verksamhet. Du hittar kommunens blanketter via länkar till höger på denna sida.
Anmäl eller sök tillstånd i god tid innan du startar verksamheten.

Tillstånd - Alkoholservering 
Den som vill sälja eller servera alkoholdrycker i Övertorneå kommun, det vill säga spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker, måste ha ett serveringstillstånd som givits i enlighet med Alkohollagen (2010:1622).

Hur går ansökan till? 
Tillståndet söker du via e-tjänst eller genom att kontakta handläggaren för att få en blankett. När du ansöker om serveringstillstånd behöver du även lämna in olika bevis eller intyg för att handläggaren ska kunna bedöma din ansökan. Bilagor som behövs för att handlägga ansökan om stadigvarande d.v.s. permanent serveringstillstånd är:

 • Verksamhetsbeskrivning
 • Registreringsbevis
 • Redovisning av ägande och ledning t.ex. aktiebok, bolagsavtal eller mötesprotokoll 
 • Köpekontrakt, hyresavtal eller arrendeavtal samt eventuella hyresvärds/fastighetsägares godkännande för att bedriva restaurangverksamhet med alkoholservering 
 • Finansieringsplan samt budget för första året i drift
 • Beslut om godkänd livsmedelsanläggning (registrering) 
 • Meny
 • Intyg om konkursfrihet
 • Intyg på godkänt kunskapsprov 


Kunskapsprov
I alkohollagen finns krav på kunskap för att få serveringstillstånd. Folkhälsomyndigheten har tagit fram provet. Frågorna handlar om fyra områden:

 • Alkoholpolitik
 • Bestämmelser om servering
 • Bestämmelser om tillsyn
 • Bestämmelser om mat och utrustning

Om du har behov av hjälpmedel som till exempel tolk måste du meddela alkoholhandläggaren om detta när du bokar ditt prov. Tiden för provet är högst 90 minuter och avgiften är 1000 kr. Om du inte blir godkänd har du möjlighet att göra två omprov, därefter måste avgiften betalas igen.

Avgifter
Avgifter för serveringstillstånd (pdf)
Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ansökningar om serveringstillstånd och för tillsynen. Tillsynsavgiften baseras på hur mycket alkohol som sålts. Ansökningsavgiften täcker den genomsnittliga faktiska kostnaden för att handlägga och pröva en ansökan. I ansökningsavgiften ingår årets tillsynsavgift. Kommunens tillsyn av alkoholservering sker normalt oanmält och ofta under kvällar och helger.

Alkoholhandläggare/Tillståndsgivare
Alkoholhandläggaren är gemensam för kommunerna Haparanda, Kalix och Övertorneå och finns i Haparanda.

Handläggare:
Kirsi Heino
Telefon: 0922-260 00
E-post: miljo-bygg@haparanda.se

Besöksadress:
Haparanda stad
Kommunledningskontoret
Torget 9
953 85 Haparanda

Tillstånd - Bygglov och bygganmälan
När man bygger nytt, gör om- eller tillbyggnader eller sätter upp skyltar krävs det nästan alltid bygglov. Marklov krävs vid väsentlig förändring av marken inom detaljplan.

För att riva byggnader, eller delar av byggnader, inom detaljplanelagt område krävs rivningslov.

Tillståndsgivare:  
Övertorneå kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
957 85 Övertorneå
0927-720 00

Tillstånd - Försäljning av livsmedel
För att tillfälligt sälja livsmedel gäller särskilda regler. 

Övertorneå kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
957 85 Övertorneå
0927-720 00

Tillstånd - Hygien- och undervisningslokaler
Innan du startar någon av ovanstående verksamheter ska en anmälan göras till samhällsbyggnadsnämnden. Vid frågor kontakta miljö- och hälsoskyddsninspektör hos samhällsbyggnadsförvaltningen Övertorneå Kommun.

Övertorneå kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
957 85 Övertorneå
Telefon 0927-720 00
E-post: miljo-byggnad@overtornea.se

Tillstånd - Torghandel
Kommunen har tagit beslut om vilka platser som är upplåtna för torghandel. Tillståndsgivare är Samhällsbyggnadsförvaltningen

För information kontakta Jan Kohkoinen som handlägger tillståndsfrågor för torghandel. 
Telefon 0927-720 28 eller via e-post: jan.kohkoinen@overtornea.se 

Ansökan skickas till Övertorneå kommun:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tingshusvägen 2
957 85 Övertorneå


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.