Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close
Äldreomsorg

Äldreomsorgen i Övertorneå kommun

I Övertorneå ska alla känna trygghet och självständighet på äldre dagar. Vård och omsorg ska vara självklara rättigheter för dem som av olika anledningar inte klarar sig själva.

Lokal Värdegrund i Övertorneå kommun

Vid kontakt med äldreomsorgen i Övertorneå kommun skall alla mötas av kompetent och vänlig personal som inger förtroende. Omsorgen och vården ska genomsyras av ett salutogent synsätt, det vill säga med fokus på hela människans livssituation och faktorer som befrämjar hälsa.

Äldreomsorgen i Övertorneå kommun ska utgå ifrån individens hela livssituation, såväl de fysiska såsom de psykiska, sociala, kulturella och existensiella behoven hos individen.

Äldreomsorgen i Övertorneå ska ha sin utgångspunkt utifrån människors lika värde, oavsett kön, ålder, social position, etniskt och nationellt ursprung, språk religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, funktionshinder samt sexuell läggning.

Äldreomsorgen i Övertorneå kommun ska kännetecknas av:

  • Ett gott bemötande
  • Självbestämmande
  • Trygghet
  • Meningsfullhet och sammanhang
  • Insatser av god kvalitet
  • Ett salutogent förhållningsätt/arbetssätt med fokus på Individen-Individens behov i centrum

Länk till Lokal Värdegrund finns under Mer Information


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.